Vrijmoedig vertrouwen | 27-28 juli

Jezus zegt: “Vraag en u zal gegeven worden.
Zoek en gij zult vinden.
Klop en er zal worden opengedaan.

Welke vader zal zijn kind een steen geven, als het om brood vraagt?
Als gij met uw dubbelzinnig hart toch goede gaven geeft aan uw kinderen,
hoeveel te meer zal uw hemelse Vader – die enkel goedheid is – 
de heilige Geest geven aan wie Hem erom vragen.”
(Lucas 11*)

Gods droom is: dat wij zijn volk zijn,
zusters en broers van elkaar, bekommerd en bezorgd om elkaar.
Wij mogen bidden voor elkaar.
Zoals Abraham dat doet in de eerste lezing:
hij bekomt bij God dat tien rechtvaardigen volstaan om een ganse stad te redden!
Zoals Jezus ons oproept in het evangelie:
God is een Vader met hart voor de mensen;
geen enkel gebed laat Hem koud;
en één iets zal Hij ons altijd schenken: de heilige Geest.

 

Heer onze God, in Jezus laat Gij U kennen
als een Vader die meeleeft met wat ons bezighoudt.
Leer ons bidden met vrijmoedig vertrouwen,
met ons hart gericht naar U, zoals Jezus deed,
uw Zoon en onze Broeder.