Vrede en geluk zoeken | weekend 3-4 augustus

In die tijd zei iemand uit het volk tot Jezus: “Meester, zeg eens tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen.”

Maar Jezus antwoordde hem:
“Man, wie heeft Mij tot rechter of verdeler over uw erfenis aangesteld?
Pas op voor iedere vorm van hebzucht.
Want gij kunt nog zoveel bezitten als ge wilt,
het kan uw leven niet veilig stellen.”
(Lucas 12*)

Hopelijk hebben we deze weken allen even de kans
om wat afstand te nemen van de dagelijkse zorgen
en tijd vrij te maken voor de mensen die ons het meest nabij zijn.
Natuurlijk brengt het gewone leven een aantal zorgen met zich mee
en daar kan niemand zich aan onttrekken.
De lezingen van vandaag roepen ons op
om niet ons hart te verliezen in de materiële aspecten van het leven
en om vooral energie te investeren in wat écht waarde heeft …

God,  elke dag opnieuw schenkt U ons de kans waardevol te leven.
Werkend en zorgend zoeken we vrede en geluk op onze weg.
Wij bidden U:
leer ons de richting gaan die U ons wijst in Jezus, uw Zoon en onze Heer.