Vrede aan dit huis | weekend 6-7 juli

vrede aan dit huis – dekenaat Maasmechelen-Lanaken

In die tijd stelde Jezus tweeënzeventig leerlingen aan. Hij zei tot hen: “ Ga dan, maar weet: Ik zend u als lammeren tussen wolven. Neem niets mee voor onderweg: geen beurs, geen reiszak, geen schoeisel.

Verlies uw tijd niet met hier en daar lange bezoeken af te leggen.
In elk huis waar gij binnengaat,
moet uw eerste woord zijn:
“Vrede aan dit huis”. ”
(Lucas 10*)

Christen-zijn is “op-weg-gaan”, “onderweg-zijn”.
Jezus zelf was altijd onderweg.
En Hij zond zijn leerlingen om op weg te gaan
en de Blijde Boodschap te verkondigen.

De eerste christenen werden ‘mensen van de weg’ genoemd.
Mogen wij telkens weer bij Jezus
en bij elkaar kracht en inspiratie vinden
voor onze levensweg van elke dag …

Heer onze God, leg in onze handen uw warmte
en in ons hart uw nabijheid.
Zet onze voeten op de weg naar elkaar.
Door Jezus, uw Zoon en onze Broeder.