Voedsel voor het hart | weekend 22-23 juni

Toen nam Jezus de vijf broden en de twee vissen,
sloeg de ogen ten hemel en dankte God.
Dan brak Hij de broden en gaf ze aan zijn leerlingen.
En deze brachten ze naar de mensen.
Iedereen had volop te eten.
En van de brokken die overbleven,
haalde men nog twaalf korven op.

(Lucas 9*)

“Wie zeggen de mensen dat Ik ben?” Het zou een mooie vraag zijn om aan mensen te stellen ergens op de straat of op de markt. Of aan jonge mensen op de weide van Pukkelpop of een ander festival. Wat zouden jonge of oudere mensen daarop zeggen. Hij is een man die opkomt voor de zwakken, iemand die een sterk rechtvaardigheidsgevoel heeft, een sociaal of maatschappelijk werker, een leraar die mensen levenswijsheid bijbrengt, een man om na te volgen in woord en daad. Jezus haalt het goede uit de mens, Hij roept op om te delen … en wie weet wat nog allemaal. Voor sommigen zal het niet zo moeilijk zijn om hierop een antwoord te geven omdat ze het van hun ouders nog hebben meegekregen of op school over Jezus hebben geleerd. Maar ik kan me ook voorstellen dat anderen niet goed weten wat zeggen, misschien omdat ze het echt niet weten of omdat de vraag hen wat overvalt. Maar dan vraagt Jezus: “Maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?” En Petrus antwoordt: “Gij zijt de Messias, door God gezonden.”
Voor mensen in de tijd van Jezus was het duidelijk wie de Messias was en wat die moest doen. Petrus was wel erg snel met zijn antwoord. Wie zeggen jullie dat ik ben? Wie zeggen wij dat Hij is, die Jezus van Nazareth? Misschien moeten we niet te snel antwoorden, maar er even over nadenken. Ja, Jezus is degene die ons heeft toegezegd dat Hij de weg, de waarheid en het leven is, dat Hij ons leven wil geven, en wel in overvloed. Hij is diegene die ons de Geest heeft geschonken en de begeestering. Maar Hij is ook diegene die gezegd heeft dat Hem navolgen, betekent zijn kruis op te nemen. Hij heeft zijn leerlingen geen gemakkelijk leven beloofd. Ook wij worden opgeroepen om de weg van Jezus te gaan. Christen zijn is een manier van leven.
Als we als christen willen leven, dan kunnen zijn woorden en daden ons niet onbewogen laten. De weg van Jezus gaan, vraagt om te kiezen voor de armen en de zwakken in onze samenleving.

Veertien dagen na Pinksteren
vieren we het feest van het heilig Sacrament.
Het is het feest van de aanwezigheid van de Heer in de Eucharistie,
in het bijzonder in het Heilig Brood,
waarin Hij zichzelf aan ons geeft.
Zo is dit ook het feest van Christus’ aanwezigheid in ons leven.
Jezus is Brood op onze levensweg,
doordat Hij ook ons leven in zijn handen neemt
en ons brood laat zijn voor anderen.

God van eeuwig leven, Gij geeft ons voedsel voor onderweg,
zodat wij oprechte en gave mensen mogen worden.
Gij schenkt ons een diepe verbondenheid
met alles wat leeft op aarde en in de hemel.
Wij bidden U: blijf ons verrassen met uw Woord,
vernieuw ons leven met uw komst,
open ons hart met uw liefde.
Dat vragen we U door Christus, onze Heer.