Versterk het nieuwe | weekend 6-7 april

versterk het nieuwe

In het weekend van 6-7 april vieren we de vijfde zondag van de veertigdagentijd, met als thema ‘versterk het nieuwe’.
In de lezingen horen we God zeggen: “Ik ga iets nieuws beginnen. Het is er al: ziet ge het nog niet?”
En Jezus zegt aan de overspelige vrouw: “Ik geef je nieuwe kansen en een nieuw begin.”

De schriftgeleerden en de farizeeën wilden een vrouw stenigen die betrapt was op echtbreuk. Maar Jezus zei: ”Wie van jullie zonder zonde is, moet dan maar als eerste een steen op haar werpen!”
(Joh. 8, 1 – 11)

Het doet Mij pijn
– zegt God –
als Ik jullie zie staan
met stenen in jullie handen,
klaar om mensen te veroordelen
en in de grond te boren…
Wat Ik jullie wil vragen
is juist het tegenovergestelde!
Probeer een warm hart te hebben
voor alle mensen om je heen.
Geef zoveel warmte en tederheid
dat mensen bij jullie
‘nieuw leven’ vinden.
Alleen dan kun je duidelijk maken
dat Ik een God van liefde ben.
Want in de manier
waarop jij mensen vergeving schenkt,
kunnen anderen ervaren
wat het betekent
‘in vrede’ te leven,
met zichzelf en met elkaar.

Wij, mensen, zijn soms hard voor elkaar, kunnen zo moeilijk mild zijn. Wie onder de maat blijft, wie eens een fout maakt, wordt met de vinger nagewezen. We denken dat we de rechters zijn van iedereen, want nieuwe kansen geven, aan die dat kan toch echt niet. Mensen staan graag bij elkaar in een krijg. Ga maar eens na als er iets in je straat of buurt gebeurt: een ongeval, diefstal, ruzie. Of ze horen iets van een ander en de commentaren blijven niet uit. En de mens over wie het gaat, staat er een beetje machteloos bij, niet goed wetend wat en hoe.

Staan wij soms ook niet mee in die kring? Prikken wij soms ook mensen niet vast op hun verleden? Ook in het evangelie van dit weekend is er een kring van mensen rond een zondares en ze willen haar stenigen. Zonder verweer is ze overgeleverd aan die menigte. Machteloos staat een mens daar. Stenen van onbegrip, van oordelen, van haat komen op haar leven neer. Maar gelukkig is Jezus er. Hij brengt geen theorie, maar wel de praktijk. “Laat degene onder u die zonder zonden is het eerst een steen op haar werpen.

Wij komen toch niet bij Jezus om alleen van elkaar vergiffenis te krijgen. Het gaat toch om meer. Want dan zegt Jezus: Ook ik veroordeel u niet.”Jezus keurt het zondige gedrag van de vrouw niet goed, maar Hij slingert haar geen verwijten naar het hoofd. Hij aanvaardt en bemint haar zoals ze is, Hij behandelt haar met liefde. En dan mag Hij zeggen: “Ga heen en zondig vanaf nu niet meer.

Omdat ze met liefde gesproken zijn, kunnen deze woorden bevrijding betekenen. De zondares weet zich door Jezus geëerbiedigd aanvaard en ze kan met nieuwe moed op weg gaan en proberen niet meer te zondigen.

We kunnen in de kring blijven staan, verwijtend en veroordelen. Misschien is het zelfs beter in de kring te staan, dan kan men ook in vrijheid heengaan. Anders bestaat de kans dat wij het evangelie waarmaken, waar er staat: toen zij dat hoorden, dropen ze één voor één af.

Als christenen geloven we dat een toestand nooit uitzichtloos is. Want onze Heer is een God van toekomst en leven! Bij het altaar staat het kruis en ligt een geopend bijbelboek: in de vasten luisteren we nog méér dan anders naar Gods Woord. U ziet een affiche van Broederlijk Delen: we luisteren tevens naar het verhaal van de boeren in Guatemala. En er staat op het protestbord: we verheffen onze stem om onrecht aan te klagen!