Samenvoeging dekenaten Maasmechelen en Genk

De samenvoeging van de dekenaten gaat voor ons wat vlugger dan voor de anderen.
Daar Jaak Hermans, deken van Genk, met pensioen gaat, start ons nieuw dekenaat reeds op 1 september.
Deken Luc Herbots verhuist naar Genk-Centrum (dekenij), pastoor Ruddy Pareyns wordt pastoor-moderator in de Pastorale Eenheid Sint-Franciscus Maasmechelen.

Beste medechristenen in het dekenaat Maasmechelen,

U heeft wellicht via Kerknet en Kerk+Leven iets vernomen over de herschikking van de pastorale eenheden in nieuwe dekenaten. Genk en Maasmechelen vormen samen zulk nieuw dekenaat.

Onze bisschop heeft met het oog daarop aan Luc Herbots, deken van Maasmechelen, gevraagd deken te worden van dit nieuwe dekenaat, en zich in Genk-Centrum te vestigen. In opvolging van Luc Herbots wordt Ruddy Pareyns benoemd tot pastoor-moderator van de pastorale eenheid Sint-Franciscus Maasmechelen. Beiden hebben deze opdracht van harte aanvaard en zullen vanaf 1 september elk hun nieuwe taak aanvatten.

Voor de organisatorische verantwoordelijkheid en het moderatorschap van de pastorale eenheid Sint-Vincentius wordt verder overlegd.

We beseffen heel goed dat hiermee een periode van afscheid nemen en loslaten ingezet wordt, zowel voor de priesters als voor de gemeenschappen. Een hele opdracht. Moge het gevoel van dankbaarheid om het goede dat in samenwerking met velen tot stand is gebracht, de overhand hebben.

We wensen voor hen en voor de zovele medewerkers dat het de start mag zijn van het nieuwe dekenale verband, waartoe Genk en Maasmechelen zijn geroepen, als plaatsen van Godsontmoeting en als gist in de deeg van onze mensenwereld.

We bidden allen samen Gods zegen en hulp.

Karel D’Huys
Vicaris-generaal voor de parochies