Het feest van de Geest | weekend 8-10 juni

Pinksteren: het feest van de Geest - dekenaat Maasmechelen-Lanaken

Op de avond van de eerste dag van de week
zaten de leerlingen bij elkaar.
Zij hielden de deuren op slot
omdat zij bang waren voor de joden.
Toen kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan
en zei: “Vrede zij met u.
Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik u.”
Daarop blies Hij over hen en zei:
“Ontvang de heilige Geest.”
(Johannes 20*)

Pinksteren: het feest van de Geest.
Tweeduizend jaar geleden
zaten de apostelen na Jezus’ kruisdood ontmoedigd samen.
Jezus liet zijn Geest als vuur, als ‘nieuwe adem’ over hen komen.
Dat oude wonder kan vandaag en altijd opnieuw gebeuren.
Jezus’ Geest kan ons raken, als vuur, als nieuwe adem.
Wij kunnen nieuwe wegen vinden
om vandaag authentiek te getuigen van Christus.

Op Hemelvaartsdag vierden we dat Jezus terug is gegaan naar zijn hemelse Vader. Zijn leerlingen staarden Hem na. Was Jezus nu echt voorgoed uit hun leven verdwenen? Maar Jezus zei tegen hen: “Kijk niet zo naar boven, kijk liever om je heen, want nu mogen jullie verkondigers worden van mijn Blijde Boodschap.” En met Pinksteren zendt Hij zijn Geest, want we hoeven het niet alleen te doen. Jezus zal in zijn Geest bij ons blijven tot aan het einde der tijden.
Het evangelie van Pinksteren vertelt ons dat de leerlingen van Jezus achter gesloten deuren zijn samengekomen uit angst en omdat zij zich in de steek gelaten voelen. Het kan ook het beeld van ons, mensen, zijn in deze tijd. Hoe vaak hebben ook wij niet het gevoel achter gesloten deuren te zitten? En ondanks die gesloten deuren staat Jezus plots te midden van zijn leerlingen.
Jezus blaast over hen en zegt: “Ontvang de Heilige Geest.” Ze komen in vuur en vlam, beginnen opnieuw, ramen en deuren gaan open, het licht mag weer binnen komen.
En zij trekken naar de hoeken van de straten om te getuigen van de bevrijdende en blijde boodschap van Jezus. De Heilige Geest is als wind, we kunnen Hem niet zien, we weten niet waar Hij vandaan komt. Maar we kunnen zijn aanwezigheid wel merken door naar de vruchten te kijken. En dit kan ook vandaag, kijkend naar onze eigen geloofsgemeenschappen. Misschien zeuren we nog te veel over van alles en nog wat en getuigen we te weinig van Gods Geest die in mensen werkzaam is. Want de Geest van God is werkzaam in jongeren die opkomen voor een beter leefmilieu, in mensen die werken aan vrede en gerechtigheid. Hij is aanwezig in de mensen die zich inzetten voor de kansarmen, waar mensen bereid zijn om broederlijk te delen.
Als wij ons als christenen niet laten raken door de Geest van God, als Hij ons niet bezielt, komen anderen in de kou te staan. Maar waar mensen begeesterd worden door de Geest van God en in beweging komen, gebeurt misschien ook vandaag aan ons het pinksterwonder.

Heer Jezus, Gij zijt niet dood; Gij lééft!
Wij bespeuren U in mensen,
die ons vriendschap, aandacht of vergeving schenken.
Wij ervaren U in ons hart,
wanneer wij proberen lief te hebben en goed te zijn.?
Zend uw Geest over alle mensen,
opdat uw verhaal in deze wereld wordt verder verteld,
vandaag en alle dagen.

Ik wil ook over jou ademen
– zegt God vandaag –
en ook jou mijn Geest schenken,
opdat jij vurig en enthousiast
over mijn boodschap kunt zijn,
en van Mij durft getuigen
en je echt durft inzetten
voor een rechtvaardige
en mensvriendelijke wereld.
Ik wil ook jou mijn zegen geven,
opdat jij zelf een zegen mag zijn
voor je medemensen:
sprankelende bron van vrede,
klaterende fontein van vreugde.
Durf op zoek te gaan
naar de zending en roeping
die Ik ook jou toevertrouw!
Riskeer het om heel je leven
af te stemmen op Mij
en op mijn droom van geluk
van elke mens naast jou,
bijzonder de meest kwetsbare!
Je zult een mens van liefde worden!
Een zalig Pinksteren!