Vormselviering in Sint-Ursula

Lieve jokri’s, beste familieleden, vrienden en kennissen van deze jongeren.
Uit naam van ons catecheseteam mag ik jullie nog een woordje toespreken.

Het lijkt alweer zo lang geleden, maar in september vorig jaar zijn wij met dit groepje jongeren gestart. 14 meisjes en 5 jongens die bewust gekozen hebben hun vormsel te doen en met ons de weg daar naartoe te gaan.

Wij hebben getracht dit op zo’n aangenaam mogelijke manier te doen, maar tevens toch ook de kern niet te vergeten, namelijk jullie voor te bereiden op die keuze om als goede jonge christen op weg te gaan.

Hoe hebben we dit gedaan?

Eerst en vooral door onze maandelijkse bijeenkomsten, waarin we telkens rond een thema gewerkt hebben, uitgaande van een bijbelverhaal. Wij luisterden naar Jezus’ woorden, we hebben samen gebeden en gezongen, we leerden meer over onze Kerk, en we hebben samen ook een eucharistieviering voor jongeren samengesteld.

Daarnaast hebben we ook een aantal toffe activiteitengedaan.

Onze wandeltocht naar Kanne, een uitstap samen met de jokri’s van Veldwezelt.

Vervolgens hebben we deelgenomen aan de fakkeltocht in Bilzen.

Ook zijn we in het woonzorgcentrum Ludinaca met enkele bewoners gaan knutselen voor hun kersttafelversiering.

In de kerstperiode hadden we ook onze wafelverkoop. De opbrengst die we in de dankviering bekend zullen maken, gaat naar het goede doel Make A Wish, door jullie gekozen.

Samen met de groep van Veldwezelt deden we ook een teambuilding rond het thema “Hoe staat het met de aarde?”. We fietsten samen naar het Blote Voetenpad …

En dan de kers op de taart. Op Witte Donderdag en Goede Vrijdag,onze tweedaagse in Teuven, samen met de groep van Veldwezelt en Smeermaas. We hebben die dagen prachtig weer gehad, waardoor we een groot deel van onze activiteiten buiten konden doen. ’s Avonds hebben we een lange wandeling gedaan en op terugweg hebben jullie het kruis gedragen. Ondanks de drukke dagindeling en de inspanningen waren jullie ’s avonds nog fit genoeg om een heus kussengevecht te houden, zelfs de deodorant werd als aanvalstechniek gebruikt. Het rook dan ook lekker fris in de gang, toen we laat in de nacht eindelijk in slaap vielen.

Nu ik dat zo allemaal voorlees, vind ik toch dat we samen heel wat werk verricht hebben. Wij vonden het in ieder geval fijn dat we dit samen met jullie mochten beleven.

Dank jullie wel voor al die fijne en mooie momenten. Dank ookvoor jullie inzet en jullie enthousiasme. We vonden jullie een toffe groep.

Ook een dank je wel aan jullie ouders die jullie toch aan ons toevertrouwden en die klaarstonden als we vervoer nodig hadden.

Voor ons zit het er alweer bijna op. Jullie vormselviering loopt op zijn eind. Wij hopen dat jullie de weg die wij een stukje met jullie zijn meegegaan naar een “goede christen zijn”, nu zelf verderzetten. Soms zal dat al eens moeilijker gaan, maar weet dan dat jullie altijd kunnen rekenen op jullie ouders, meter en peter, familie en vrienden om je heen. En wij zijn er natuurlijk ook altijd voor jullie!

Nog één laatste belangrijke mededeling. Op vrijdag 24 mei sluiten we ons jokri-jaar af met een dankviering in de Sint-Servaaskerk om 18u30.We vragen dan ook dat alle jokri’s hierbij aanwezig zijn. Na de dankviering is er een kleine receptie voor jullie en je familie. Ook jullie vormselfoto’s krijgen jullie dan mee.

Voor nu wensen wij jullie nog een dikke proficiat en voor zo dadelijk een fijn feest!

Kevin, Nora, Fabienne en Yvette