Nieuw jaarthema

In grote letters staat er “Gods akker zijt gij”.
We zien een akker met wuivende korenaren van allerlei grootte naast elkaar.
Ze worden liefdevol aangeraakt door een hand die van buiten het kunstwerk komt. Die hand zou Gods hand kunnen zijn.
Zijn wij die akker van God?
Mogen wij net als die korenaren groeien op Gods grond?
Is het waar dat het voor God niet uitmaakt of we veel of weinig kunnen, als we maar groeien?
Gaat Gods liefde uit naar alle mensen, ongeacht vaardigheden, huidskleur, geloof of achtergrond?
Daar mogen we op vertrouwen: bijbel en traditie laten dit weten.
Dit mag ons rust, vreugde en vrede geven; we mogen gewoon ‘zijn’ op Gods akker.