kunnen – willen – doen | weekend 13-14 juli

15de zondag door het jaar – dekenaat Maasmechelen-Lanaken

Een wetgeleerde vroeg aan Jezus:
“   Meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te verkrijgen?”
Jezus zei tot hem:
“Waarom vraagt gij dat aan Mij? Gij kent toch de wet.
Wat staat hierover in de wet van Mozes? ”
De wetgeleerde antwoordde:
“Gij zult de Heer, uw God, beminnen met hart en ziel, met al uw krachten
en uw naaste als uzelf.”
Hierop zei Jezus:
“Uw antwoord is juist. Doe dat en ge zult leven.”
(Lucas 10)

We willen allen christen-zijn … en uiteindelijk is dat heel eenvoudig.
“Gods Woord ligt niet buiten ons bereik!”, zegt Mozes in de eerste lezing.
En de ganse weg van het evangelie is samen te vatten in twee zinnetjes:
“Hou van God” en “hou van elke mens die naast je staat”.
Het is voldoende dat wij ons hart laten spreken,     
en ons laten raken door de mens die naast ons staat.
Want God heeft zijn goedheid in ons hart gelegd …

Heer onze God, Gij hebt uw wet van liefde geschreven in ieder mensenhart.
Open onze ogen, raak ons hart
en laat ons uw barmhartigheid uitdragen zo vér uw zorg voor mensen reikt.
Wij vragen het U door Jezus, uw Zoon en onze Broeder.