Jezus’ wondere woorden

Vele mensen vinden de boodschap van Jezus mooi. De moeite waard.
De wondere woorden klinken mooi in de oren.
“Allen betuigden Hem hun instemming en verbaasden zich, dat woorden, zo vol genade, uit zijn mond vloeiden.”
Maar vrij vlug begon de joodse overheid aan Hem te twijfelen, want Jezus wilde vooral de hartelijkheid van God benadrukken, die zich uitte in barmhartigheid voor allen, ook voor de zwakkeren, ook voor de mensen die niet de religieuze regels strikt onderhielden.
Jezus was goed begonnen. De mensen hadden hoge verwachtingen in Hem gesteld. Hij had al wonderen gedaan en Hij kwam preken in hun synagogen.
De mensen van Nazareth waren enthousiast, misschien wel te enthousiast.
Ze waren vooral bezorgd om hun eigen voordeel. Ze waren jaloers op Kafarnatim en zij morden: “Is Hij niet de zoon van Jozef uit onze stad?”

Blijkbaar hadden ze toch niet goed geluisterd, want Jezus had woorden gesproken van openheid naar mensen buiten hun eigen kring: naar de armen, de zwakken, de kleinen en verdrukten.
En die woorden willen ze eigenlijk niet horen.
Jezus kiest niet voor de slogan “eigen volk eerst of alleen eigen volk”.
Integendeel, Hij neemt het op voor alle mensen, zelfs met een voorkeur voor de mensen aan de kant van de weg, de gevangene, de mens zonder papieren …

Wij mensen, zijn sociale wezens en we sluiten ons ook graag aan bijeen club, vereniging. Het doet ons deugd als je opgenomen bent in een groep van mensen die je dragen, met wie je je leven kan delen, die kiezen voor een gemeenschappelijk doel.
Maar ook daar sluipt wel een stukje gevaar.
Ook daar kan het gebeuren dat mensen bevraagd worden door anderen of er wel plaats is voor hen of zij wel denken zoals wij: of ze krijgen te horen dat zij niet beantwoorden aan de gestelde eisen en dat ze niet welkom zijn.

Laten we niet vergeten dat Jezus heel de wereldgeschiedenis door aan onze deur zal komen kloppen in de persoon van een arme of een vreemdeling.

diaken Julien Beckers
Pastorale Eenheid Heilige Damiaan De Veuster
cluster Lanaken-Zuid