God heeft vele gezichten | weekend 15-16 juni

God heeft vele gezichten - dekenaat Maasmechelen-Lanaken

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“De heilige Geest zal u de betekenis bekendmaken
van wat er met Mij gaat gebeuren.
Na lijden en vernedering zal de Vader mij verheerlijken.
De heilige Geest zal u bekendmaken
wat Hij eerst van Mij heeft ontvangen,
omdat de Vader en ik één zijn. ”
 (Johannes 16*)

in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest

Als christenen samenkomen om eucharistie te vieren, bij het toedienen van sacramenten, of bij het gebed, begint men met het kruisteken. Dat kruisteken heeft een dubbele betekenis: het verwijst naar Jezus, aan het kruis gestorven, de drager van de Blijde Boodschap die ook vandaag nog belangrijk is. Maar je tekenen in de vorm van een kruis en daarbij uitspreken “in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest”, verwijst ook naar een diepere dimensie, naar de drie-ene God. We zouden kunnen zeggen: de onzichtbare God in de hemel, de God die zichtbaar werd in Jezus, die God zijn Vader noemde, en de God- Geest die mensen in beweging zet om de weg van Jezus te gaan in deze tijd.
Maar er zullen weinig mensen bij het maken van een kruisteken daaraan denken, we doen het immers vaak zo automatisch, en soms met zo weinig eerbied alsof we vliegen wegslaan. Maar het kruisteken kan ook verwijzen naar drie belangrijke onderdelen van je mens-zijn: je wijst naar je hoofd, de plaats van het verstand, je kunt over het leven nadenken en weloverwogen beslissingen nemen. In een tweede handeling verwijs je naar je hart, de zetel van de liefde en het gevoel. Het gevoel geeft warmte en kleur aan je leven, vanuit de liefde kan je er zijn voor anderen, kan je kiezen voor mensen. En met het laatste gebaar ga je naar je beide schouders, daar waar je armen beginnen, met handen waarmee je allerlei dingen kan doen.

Zo zijn we geroepen om met open handen mensen nabij te zijn en elke dag opnieuw te kiezen voor de gekwetste en gebroken mensen.
Ik denk dat als je als christen wil leven, dit betekent dat je je leven elke dag opnieuw plaatst onder het kruis en door het kruis. Je dag beginnen met het kruisteken en leven in en vanuit de Vader, de Zoon en de heilige Geest, maar niet alleen met woorden, liefst nog met daden, telkens wanneer iemand een beroep op ons doet, vandaag of morgen en de volgende dagen.

Na zijn verrijzenis kwam Jezus naar zijn vrienden en zei: “Maak alle volkeren tot mijn leerling. Doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Ik ben met jullie, alle dagen!” (Matt. 28, 18 – 20)

Ik wil zorg voor je dragen
– zegt God –
zoals een vader en een moeder
voor hun kind.
Ik wil je beschermen
en van je houden,
alle dagen.
Als teken van mijn liefde
heb Ik je zelfs mijn Zoon gegeven,
opdat mijn tederheid
een gezicht zou krijgen
en opdat mijn droom
van een hemelse wereld
werkelijkheid zou worden.
Wil van Hem leren
hoe je je leven kunt afstemmen
op de adem van mijn Geest,
hoe je een mens
van vrede en liefde
kunt worden.
Om je hierbij te begeleiden
schenk Ik je bovendien
mijn Geest in jouw hart!

Het feest van de heilige Drievuldigheid, dat we dit weekend vieren,
is het feest van Gods grote liefde voor ons.
Zoveel houdt God van ons, dat Hij steeds op zoek is
om zijn liefde op een nieuwe manier vorm te geven:
zo hebben wij Hem mogen leren kennen als een Vader die ons draagt,
als een Vriend die naast ons staat in Jezus, de Zoon,
als een Kracht die in ons hart wil wonen, in zijn heilige Geest.

Grote en goede God, niemand heeft U ooit gezien van oog tot oog.
Maar toch zijt Gij geen vérre en vreemde God.
Gij komt en gaat voorbij
en in de sporen die Gij nalaat vermoeden we uw bestaan.
Wij bidden U:
help ons U te herkennen en U ruimte te geven in ons bestaan,
vandaag en alle dagen dat wij leven mogen. Amen.