De lat ligt hoog | weekend 7-8 september

Als iemand bij Mij komt
en geen afstand wil doen van zijn vader en moeder,
zijn vrouw en kinderen, ja zelfs van zijn eigen leven,
kan hij mijn leerling niet zijn.

Als iemand zijn kruis niet wil dragen en Mij volgen,
kan hij mijn leerling niet zijn. (…)
Niemand van u kan mijn leerling zijn,
als hij niet heel bewust en met overleg
afstand doet van alles wat hem dierbaar is.”
(Lucas 14*)

Jezus legt de lat hoog: Hem volgen is niet gemakkelijk.
Wil Hij ons ontmoedigen of zelfs afraden om het te proberen?
Integendeel! Met zijn hoge idealen probeert Jezus het beste in ons hart wakker te maken.
Als een hoogspringer de lat niet steeds hoger laat leggen, zal hij nooit vooruitgang maken!
Zo is het ook met het christen-zijn …

Het zijn harde uitspraken die vandaag in het evangelie klinken. Jezus zegt namelijk: “Je moet je eigen familie haten, zelfs je eigen leven.”
Je moet je kruis dragen en doe je dat niet, dan kan je ook geen volgeling van Jezus zijn. Ik weet niet wat u gaat denken als u dit evangelie zondag hoort voorlezen. Ik denk dat ik geneigd zou zijn om mijn geloof te laten vallen, als ik mijn familie en eigen leven moet haten.
Maar gelukkig is er ook die sterke uitnodiging: bezint voor ge begint.
Begin niet met het bouwen van een toren als je niet zeker bent dat je hem kunt afmaken, want dan maak je je belachelijk. Ga ook niet met een klein legertje op weg om een groot leger te verslaan. “Willen jullie mijn leerlingen zijn”, zo besluit Jezus, “dan moeten jullie je losmaken van al wat jullie bezitten.”
De opdracht die Jezus ons vandaag op onze levensweg meegeeft, is niet min, maar hopelijk zijn we ervan overtuigd dat Jezus altijd het beste met ons voorheeft.
Ouders hebben soms ook wel eens ernstige en diepe gesprekken met hun kinderen over bepaalde keuzes of minder goede zaken, en vanuit hun bekommernis spreken ze erover met hun kinderen. Zo wil God ook vandaag met ons een serieus gesprek hebben over de mensen en de dingen in deze wereld. Hij is bekommerd om ons welzijn, onze levenswijze, want wanneer we er maar op los leven, kan dit schade berokkenen aan ons eigen leven, aan dat van anderen en aan de samenleving.
Met deze sterke uitspraken wil Jezus ons eigenlijk zeggen: “als je mijn leerlingen wil worden, als je ervoor kiest om met mij op weg te gaan,
denk dan goed na wat de gevolgen zijn van deze keuze.” Want de weg die Jezus ons wijst, is niet de gemakkelijkste.
Mensen die christen zijn, die gedoopt zijn, mogen de weg van Jezus gaan. Denken we daar wel eens bij na? Stellen we ons wel eens de vraag: wat betekent christen-zijn in mijn leven van elke dag? En het gaat niet om grote dingen. We hoeven het antwoord op deze vraag ook niet te zoeken in de moeilijke theologie of een ingewikkelde theorie, maar wel heel concreet in onze manier van leven. Misschien vinden we deze week eens tijd om stil te staan bij de vraag: “Zijn we wel echt leerlingen van Jezus?”

Jezus,
Jij maakt het beste in ons hart wakker
en wil ons enthousiast maken voor jouw idealen.
Geef ons de durf en de moed om jouw weg te gaan,
in de zekerheid dat U met ons mee stapt,
dat U er voor ons bent, elke dag en elk uur.
Amen.